PROGRESS - NGOs organised at European level - Action grants 2013

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa Progress objavil javni razpis, na katerega se lahko prijavijo nevladne organizacije na evropski ravni, ki izvajajo dejavnosti azvoja, implementacije in monitoringa evropskih in nacionalnih politik ter zakonov na naslednjih področjih: 1. nediskriminacija in integracija Romov; 2. enake možnosti oseb s posebnimi potrebami; 3. enakost spolov.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije na evropski ravni, ki so ustanovljene v eni od držav, sodelujočih v programu Progress, povezujejo organizacije iz najmanj 15 evropskih držav ter izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje.

Vrednost razpisa: Področje nediskriminacije in integracija Romov: 4 300 000 EUR; enake možnosti za osebe s posebnimi potrebami: 2 100 000 EUR; enakost med spoloma: 950 000 EUR.

Zneski in deleži financiranja: Komisija sofinancira do 80% upravičenih stroškov.

Partnerji niso iskani.

Vir: CNVOS

PROJEKTI


Ambasador znanja


Sistem kakovosti MiQ


Noč moč neformalnega


Ljudje najdejo rešitve


Brez nas ne bo šlo. NVO!


Grozd MINVOS


Spletne učilnice


MINVOS Kamp


Zbor članic


Odprtokodna podpora


Neformalno garantiramo kakovost - Licenciranje predavateljev


Razvoj družbenih inovacij in prenos javnih pooblastil

Financerji projekta

LOGOTIP-ESS-SLO
mjup

Konzorcijski partnerji

 umi
 primss
 nefiks

Pravno obvestilo

Uporaba spletne strani in varovanje zasebnosti
Licenca Creative Commons
Spletna stran minvos.org je objavljena pod licenco Creative Commons
Priznanje avtorstva 4.0 International.

PRAVNO OBVESTILO

Kontaktirajte nas

059 055 575
051 244 399
EIC Univerzum Minerva Maribor
Prušnikova ulica 46, p.p 614
2001 Maribor
Pisarna: Arnolda Tovornika 13
2000 Maribor

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..