Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v letih 2013–2015, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva

Predmet javnega razpisa je podpreti hitrejši razvoj in večji obseg aktivnosti, ki vodijo v internacionalizacijo slovenskega visokega šolstva. Javni razpis bo podprl tiste vidike internacionalizacije, ki spodbujajo vključevanje tujih strokovnjakov v pedagoški in raziskovalni proces ter aktivnosti, ki krepijo prepoznavnost slovenskih visokošolskih zavodov v mednarodnem okolju.

Na javni razpis se lahko prijavijo javni in zasebni visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji. Za potrebe tega javnega razpisa so prijavitelji univerze in samostojni visokošolski zavodi, ki: - so vpisani v razvid visokošolskih zavodov in - izvajajo javno veljavne študijske programe, vpisane v razvid ter - so imetniki Erasmus univerzitetne listine.

V okviru javnega razpisa lahko posamezni prijavitelj pridobi sofinanciranje v naslednji višini sredstev: - v primeru visokošolskega zavoda s 500 ali manj vpisanimi študenti do največ 100.000,00 EUR; - v primeru visokošolskega zavoda s 501 do 5000 vpisanimi študenti do največ 500.000,00 EUR; - v primeru visokošolskega zavoda s 5001 do 25000 vpisanimi študenti do največ 1.000.000,00 EUR; - v primeru visokošolskega zavoda s 25001 in več vpisanimi študenti do največ 1.500.000,00 EUR.

Vir: CNVOS

 

PROJEKTI


Ambasador znanja


Sistem kakovosti MiQ


Noč moč neformalnega


Ljudje najdejo rešitve


Brez nas ne bo šlo. NVO!


Grozd MINVOS


Spletne učilnice


MINVOS Kamp


Zbor članic


Odprtokodna podpora


Neformalno garantiramo kakovost - Licenciranje predavateljev


Razvoj družbenih inovacij in prenos javnih pooblastil

Financerji projekta

LOGOTIP-ESS-SLO
mjup

Konzorcijski partnerji

 umi
 primss
 nefiks

Pravno obvestilo

Uporaba spletne strani in varovanje zasebnosti
Licenca Creative Commons
Spletna stran minvos.org je objavljena pod licenco Creative Commons
Priznanje avtorstva 4.0 International.

PRAVNO OBVESTILO

Kontaktirajte nas

059 055 575
051 244 399
EIC Univerzum Minerva Maribor
Prušnikova ulica 46, p.p 614
2001 Maribor
Pisarna: Arnolda Tovornika 13
2000 Maribor

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..