Javni razpis za izbor operacije »Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, namenjenih izboljšanju usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem skozi neposredno izvajanje vzgojno-izobraževalnih aktivnosti z otroki priseljencev.

V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt za sofinanciranje, ki ga bo izvajal konzorcij.Kot prijavitelj (poslovodeči konzorcijski partner) lahko kandidira subjekt zasebnega ali javnega prava.  Konzorcijski partner je lahko le vzgojno-izobraževalni zavod, ki izvaja javnoveljavni izobraževalni program osnovne šole oziroma javnoveljavni prilagojeni izobraževalni program osnovne šole, z nižjim izobrazbenim standardom, prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom in je za ta program vpisan v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja. Sodelujoča šola ni prijavitelj niti ni konzorcijski partner v smislu prejšnjih dveh odstavkov, temveč je šola, katere strokovni delavci ter učenci oziroma dijaki bodo vključeni v program UVOP, ki ga bo izvajal konzorcij.

Vir: CNVOS

 

PROJEKTI


Ambasador znanja


Sistem kakovosti MiQ


Noč moč neformalnega


Ljudje najdejo rešitve


Brez nas ne bo šlo. NVO!


Grozd MINVOS


Spletne učilnice


MINVOS Kamp


Zbor članic


Odprtokodna podpora


Neformalno garantiramo kakovost - Licenciranje predavateljev


Razvoj družbenih inovacij in prenos javnih pooblastil

Financerji projekta

LOGOTIP-ESS-SLO
mjup

Konzorcijski partnerji

 umi
 primss
 nefiks

Pravno obvestilo

Uporaba spletne strani in varovanje zasebnosti
Licenca Creative Commons
Spletna stran minvos.org je objavljena pod licenco Creative Commons
Priznanje avtorstva 4.0 International.

PRAVNO OBVESTILO

Kontaktirajte nas

059 055 575
051 244 399
EIC Univerzum Minerva Maribor
Prušnikova ulica 46, p.p 614
2001 Maribor
Pisarna: Arnolda Tovornika 13
2000 Maribor

Za pravilno delovanje strani uporabljamo piškotke. Podrobne informacije..